Ostoskorin yhteenveto

Ostoskori

Käyttöehdot

Circulate Electronics -markkinapaikan käyttöehdot

Circulate Electronics -markkinapaikka

       

Käyttöehdot

 

Nämä ovat Circulate Electronics -palvelun käyttöehdot, jotka koskevat kaikki sivustolla tehtäviä myynti-ilmoituksia, myyntejä ja tilauksia. Circulate Electronics -palveluun voivat rekisteröityä yritykset ja organisaatiot, jotka ovat rekisteröityneet tai omaavat kotipaikan Suomessa. Rekisteröitymällä palveluun, jättämällä ilmoituksen tai tekemällä tilauksen suostut noudattamaan näitä käyttöehtoja, joten tutustu näihin ehtoihin huolellisesti. Käyttöehdot ovat voimassa 18.5.2022 alkaen. 

1. Määritelmät

”Aineisto” tarkoitetaan palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten ilmoituksia, kuvia, hinta- tai tilastotietoja, ilmoituksen tai tarjouspyynnön tietoja jne. Aineisto voi olla palveluntarjoajan, käyttäjän tai kolmannen tahon palveluun tuottamaa tai palvelun käytön yhteydessä kertynyttä tietoa käyttäjän toiminnasta palvelussa.
“Circulate-Electronics.com” on Fiare Solutions Oy:n toteuttama ja omistama web-sivusto käytetyn elektroniikan ja kunnostettujen laitteiden myymiseen ja ostamiseen;
“Fiare” on Fiare Solutions Oy; 

“Kunnostettu elektroniikkalaite” on luotetun ja valtuutetun kunnostusyrityksen kunnostama laite edelleenmyyntiin; 

“Kunnostusyritys” on sivustolle rekisteröitynyt luotettu ja valtuutettu käytettyjen tietokoneiden huoltoyritys; 

”Käytetty elektroniikkalaite” on yrityksen tai organisaation käytetty elektroniikkalaite, jota ei ole kunnostettu ja jonka yritys tai organisaatio voi tarjota myyntiin Kunnostusyritykselle; 

“Käytetyn elektroniikan myynti-ilmoitus” on yrityksen tai organisaation Circulate-Electronics.com -sivustolla julkaisema myynti-ilmoitus heidän käytetyistä elektroniikkalaitteistaan; 

“Käyttäjä” on sivustolle rekisteröitynyt yritys tai organisaatio tai rekisteröimätön vierailija; 

“Maksu” on sivustolla olevan maksuoperaattorin kautta tehty maksu kunnostetuista laitteista; 

“Myyjä” on sivustolle rekisteröitynyt yritys tai organisaatio, joka on myymässä käytettyjä laitteita kunnostusyritykselle tai kunnostettuja elektroniikkalaitteita Ostajille; 

“Ostaja” on sivustolle rekisteröitynyt yritys tai organisaatio, joka on ostanut kunnostetun laitteen; 

“Palvelu” Fiare Solutions Oy:n toteuttama ja ylläpitämä Circulate-Electronics.com -palvelu; 

“Palveluntarjoaja” on Fiare Solutions Oy; 

“Toimitus” on toimitus, jonka ostaja on valinnut ostettujen kunnostettujen laitteiden toimittamiseksi

2. Circulate Electronics -palvelu

Circulate Electronics on Fiare Solutions Oy:n toteuttama palvelu yrityksille ja organisaatioille käytetyn elektroniikan myyntiin edelleen kunnostettavaksi tai kierrätykseen valtuutetuille kunnostusyrityksille ja kunnostettujen elektroniikkalaitteiden myyntiin yrityksille ja organisaatioille. 

Fiare Solutions vastaa Circulate-Electronics.com -sivuston toiminnallisuudesta ja ylläpidosta sekä tekee parhaansa, jotta palvelu on käytössä ja häiriöttä. Beta-vaiheen aikana Circulate Electronics -markkinapaikka ja siihen liittyvät palvelut tarjotaan “sellaisena kuin se on” ja Fiare Solutions varaa oikeuden muuttaa ja päivittää sivustoa pilotin aikana ja keskeyttää palvelu tilapäisesti muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän kunnostus- tai asennustyön vuoksi. 

3. Rekisteröinti

Joidenkin palveluiden tai niiden osien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Ainoastaan Suomessa rekisteröityneillä tai Suomessa kotipaikkana olevilla yrityksillä ja organisaatioilla on oikeus rekisteröityä käyttäjäksi. 

Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä toimii palvelussa aina omalla nimellään (etunimi ja sukunimi). Rekisteröityessään palveluun, käyttäjän on annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen edellyttää käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se rekisteröitymisen vai ei.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Käyttäjän ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä palveluntarjoajalle. 

Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. Käyttäjän tunnuksilla tehdyt toimenpiteet sitovat tunnuksen omistajaa, kunnes palveluntarjoaja on kuitannut saaneensa käyttäjän ilmoituksen tunnusten paljastumisesta.

Käyttäjällä on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin käyttäjällä on oikeus pyytää palveluntarjoajaa vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin tai jos käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, muiden lisäehtojen tai lakien ja hyvien tapojen vastaisesti.

4. Käytettyjen laitteiden myynti-ilmoitukset


Circulate Electronics -markkinapaikassa yritykset ja organisaatiot voivat tarjota käytettyjä laitteita myyntiin valikoiduille ja luotetuille käytettyjen laitteiden huolto- ja myyntiyrityksille. Myytävien käytettyjen laitteiden tiedot ovat nähtävissä markkinapaikalla vain sivustolle rekisteröityneille ja sivuston hyväksymille kunnostusyrityksille, joilla on sopimus markkinapaikan kanssa. Tiedot eivät tule näkyviin sivuston muille käyttäjille tai muille yrityksille ja organisaatioille.

Käytettyjä laitteita myyvän yritysten tulee antaa mahdollisimman kattavaa ja täsmällistä informaatiota myyntiin tarjottavista laitteista. Tarjottujen laitteiden tulee olla toimivia tai kunnostettavaksi tai varaosiksi soveltuvia. Kunnostusyritys voi tehdä näistä tarjouksen yritykselle. Yritys voi hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Sopimus käytettyjen laitteiden myymisestä on aina käytettyjä laitteita myyvän yrityksen ja kunnostusyrityksen välinen. Kunnostusyrityksen tarjous perustuu käytettyjä laitteita myyvän yrityksen antamiin tietoihin, mutta lopullinen vahvistettu ostohinta voi poiketa tarjotusta hinnasta ja lopullinen hinta määräytyy kunnostusyrityksen tekemän kuntotarkastuksen jälkeen. Käytettyjä laitteita myyvä yritys ja kunnostusyritys sopivat keskenään laitteiden maksusta, noudosta tai kuljetuksesta kunnostusyritykselle, laitteiden tietojen poistamisesta/tuhoamisesta ja kyseisiin palveluihin liittyvästä palvelutasosta sekä omistusoikeuden siirtymisen ajankohdasta.

5. Kunnostettujen laitteiden myynti

Circulate Electronics -markkinapaikka tarjoaa myynti- ja markkinointikanavan kunnostettujen käytettyjen laitteiden myyntiin.

Markkinapaikassa myydään luotettujen huolto- ja myyntiyhtiöiden, Kunnostusyritysten kunnostamia käytettyjä laitteita, joilla on sopimus markkinapaikan kanssa. Laitteiden tiedot ja myyntiehdot ovat nähtävissä markkinapaikalla. Kunnostettuja laitteita myyvät yritykset, myyjät vastaavat laitteiden myynti-ilmoitusten tietojen oikeellisuudesta sekä laitteiden kunnosta ja takuusta.

Kunnostettujen laitteiden myynti tapahtuu aina laitteita myyvän yrityksen ja laitteen ostavan loppuasiakkaan välillä.

6. Hinnat

Kunnostettujen laitteiden hinnat on esitetty euroissa ja laskutusvaluutta on euro. Kunnostettujen laitteiden hintoihin lisätään arvonlisävero (ALV).

Tuotteiden hintoihin ei sisälly toimituskuluja, ellei laitteiden myyjä ole erikseen niin ilmoittanut. Toimituskulut ilmoitetaan tilauksen yhteydessä erikseen, kun ostaja on valinnut halutun toimitustavan.

Myyjä vahvistaa tilauksen Ostajalle. Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa tilauksen, jos hinnoissa on selkeä ja olennainen virhe. Tällä tarkoitetaan sellaista mahdollista hinnoitteluvirhettä, jossa tuotteen hinta poikkeaa niin merkittävästi ja selvästi tuotteen tavanomaisesta hintatasosta, että ostajan voitaisiin katsoa ymmärtäneen kyseessä olevan virhe.

7. Maksu

Maksupalvelut kunnostettujen laitteiden myyntiin tarjoaa Stripe Inc.
Maksutapahtumiin sovelletaan käytetyn maksupalveluntarjoajan maksutapoja ja -ehtoja.

8. Toimitus

Kukin myyjä vahvistaa tilauksen ostajalle ja toimittaa laitteet ostajan valitseman toimitustavan mukaan toimitusosoitteeseen. Toimitusaika riippuu valitusta toimitustavasta ja myyjän toimitusajasta.

9. Takuu ja palautukset

Kullakin myyjällä on ostetuille tuotteille omat tilausehtonsa mukaan lukien takuu ja palautusehdot. Tilausehdot toimitetaan ostajalle tilauksen yhteydessä ja kehotamme ostajia tutustumaan niihin huolella.

10. Vastuut

Fiare Solutions vastaa sivuston toiminnallisuudesta ja ylläpidosta sekä itse sivustolle tuottamastaan sisällöstä. FIare Solutions Oy ei vastaa markkinapaikan käytettyjen tai kunnostettujen elektroniikkalaitteiden myynti-ilmoitusten tuotteista tai sisällöstä.

Rekisteröityneet käyttäjät ovat vastuussa käytetyn elektroniikan myynti-ilmoituksen sisällöstä ja syöttämistään tiedoista  sekä siitä, että käyttäjän tiedot ja sisältö eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai riko voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Kunnostusyritykset ja myyjät ovat vastuussa kunnostetun elektroniikan myynti-ilmoituksen sisällöstä ja syöttämistään tiedoista  sekä siitä, että tiedot ja sisältö eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai riko voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Kukin myyjä vastaa myymistään tuotteistaan omien toimitusehtojen mukaan. Toimitusehdot näytetään ostajalle tilauksen tekemisen yhteydessä. Mikäli havaitset toimituksessa puutteen tai tuotteessa vian, ota yhteyttä myyjään mahdollisimman pian puutteen havaitsemisen jälkeen.

Fiare Solutions ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tai ylivoimaisesta esteestä.
Fiare Solutions ei myöskään vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista eikä saamatta jääneestä voitosta tai menetetystä liikevaihdosta tai tulosta.

11. Omistusoikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Circulate-Electronics.com -palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeudet ja muut palveluun, sen ulkoasuun, koodiin ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet ovat Fiare Solutions Oy:n omistuksessa tai kuuluvat Fiare Solutions Oy:n yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille.

Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida tai muuten kaupallisesti hyödyntää palvelun sisältöä tai sen osaa ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa lukuunottamatta näiden käyttöehtojen mukaista omaan käyttöön tapahtuvaa säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista tai linkittämistä palveluun näissä käyttöehdoissa sallituiksi kuvatuin tavoin.

12. Käyttäjän antamat tiedot ja oikeudet aineistoon

Palveluun tallennettu ja Palvelun käytöstä kertynyt aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi palveluntarjoajan sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. Palveluntarjoaja ja sen konserniyhtiö voivat vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista tällaisia tietoja ja aineistoja, pois lukien Käyttäjän Palveluntarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot. Mikäli muutoin ei ole kirjallisesti sovittu, Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon.

13. Käyttöehtojen muuttaminen

Fiare Solutions pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja aika ajoin ilman, että ilmoitamme muutoksista ennakkoon.

14. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta tai palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle tai muulle sopimus- tai yhteistyökumppanille.

15. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten kesken. Ellei neuvottelussa löydetä ratkaisua, niin tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

16. Yhteystiedot

Fiare Solutions Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki

Y-tunnus: 2084358-2
Sähköposti: info@circulate-electronics.com

loder image