Kiertotalous

Siirtymä kertakäyttökulttuurista uuteen tapaan kuluttaa.

Ostoskorin yhteenveto

Ostoskori
Kiertotaloudessa laitteita huolletaan, kierrätetään ja käytetään uudelleen hyödyntämällä sitä tukevia palveluita. Uusia, lopulta kaatopaikalle päätyviä laitteita ei valmisteta loputtomasti, vaan käytettyjä laitteita kunnostetaan ja materiaaleja kierrätetään, mikä edistää kestävää kulutusta.

Kiertotalouden liiketoimintamalli suojelee ympäristöä, vähentää jätteen määrää, säästää raaka-aineita, mahdollistaa uusia innovaatioita ja luo työpaikkoja.

Yritykset ja yksityishenkilöt ovat kiertotalouden tärkeimmät pelurit. Lineaarinen kulutusmalli, jossa elektroniset laitteet päätyvät käytön jälkeen kaatopaikalle, kuormittaa ympäristöä.

Kestävä kulutus ja tietoinen kiertotalouteen pyrkiminen ovat olennaisia tulevaisuuden liiketoiminnassa.


Tule mukaan kiertotalouteen:

Enemmän kuin vain laitteiden käyttöiän pidentämistä

Elektroniikan kiertotalouteen osallistuminen suojelee luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Lisäksi kiertotalous luo uusia työpaikkoja esim. korjaajille ja kunnostajille. Kunnostetuista laitteista on hyötyä myös kouluille tai organisaatioille, joiden budjetti on rajallinen.
equipment-icon-1

Säästä ympäristöä

Myrkyllisiä aineita sisältävä sähköinen jäte, joka heitetään kaatopaikoille, huuhtoutuu maaperään ja saastuttaa pohjavettä.
equipment-icon-2

Materiaalien uudelleenkäyttö

Näiden materiaalien käyttäminen toissijaisena resurssina uusissa laitteissa vähentää kasvihuonepäästöjä.
equipment-icon-3

Lisää työllisyyttä

Elektroniikkajätteen kierrätyksen, kokeiluiden ja toiminnan lisääminen luo uusia työpaikkoja.
equipment-icon-4

Maksimoi kierrätys

Kierrättäminen kannustaa muitakin yrityksiä ja lisää käytöstä poistetun elektroniikan keräystä.
equipment-icon-5

Edulliset ratkaisut

Kunnostetut laitteet tarjoavat edullisia ratkaisuja koulujen ja organisaatioiden kasvaviin tietotekniikkatarpeisiin.
equipment-icon-6

Neutraaliustavoitteet

Tuetaan pakollisia vaatimuksia ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.
loder image