Ostoskorin yhteenveto

Ostoskori

Tietosuojaseloste

Circulate Electronics -markkinapaikan tietosuojaseloste

Me Fiarella kunnioitamme yksityisyyttäsi ja tavoitteenamme on tarjota luotettava ja turvallinen käyttökokemus. Palvelun käyttämiseksi meidän pitää kuitenkin kerätä tietoja. Tämä on Circulate Electronics.com -sivuston tietosuojaseloste ja kertoo, miten palvelu käyttää henkilökohtaisia tietojasi, kun käytät palveluamme. 

Fiare Solutions Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin rekisterinpitäjä: 

Fiare Solutions Oy, y-tunnus 2084358-2

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Tarjotessaan Circulate Electronics  -markkinapaikkapalvelua Fiare Solutions Oy:n on kerättävä ja käsiteltävä käyttäjiä koskevia henkilötietoja palvelun hallinnoimiseksi. Tässä yhteydessä Fiare Solutions Oy toteuttaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia tietojenkäsittely-lakia ja  asetuksia, joiden tarkoituksena on asiakashallinta (mukaan lukien sopimussuhteiden, tilausten, toimitusten, laskujen, kirjanpidon, sopimussuhteen seurannan järjestäminen), eli sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joiden avulla yhtiö pystyy viestimään käyttäjien kanssa, kuin myös sivustomme selailuun tarvittavien toimintojen aktivoiminen. 

Käsittelemme henkilötietoja Fiare Solutions Oy:n sisällä liiketoiminnan ja asiakaspalvelun analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin, profilointiin ja mallintamiseen sekä mainonnan ja sisällön tekniseen jakeluun.  Tavoitteenamme on parantaa asiakasymmärrystä sekä luoda mielenkiintoisia sisältöjä ja palveluja. Esimerkiksi tuotekehityksessä ja raportoinnissa käsitellään tietoja pääsääntöisesti ryhmätasolla, eikä raporteista voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Fiare Solutions Oy:n Circulate Electronics -sivuston henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen. Henkilötiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään ja he ovat hyväksyneet käyttöehdot ja tietosuojaselosteen erikseen ja täten hyväksyneet sovelluksen tietosuojaa koskevan sopimuksen.

 

Minkälaisia tietoja käsittelemme?

Sivustolle voivat rekisteröityä yritykset ja organisaatiot ja heidän kontaktihenkilönsä. Kuluttajat voivat vierailla sivustolla, mutta rekisteröinti on mahdollista vain yrityksille ja organisaatioille.  Yrityskäyttäjien henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja ovat: 

Perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite;Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistiedot;Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tehdyt myynti-ilmoitukset, tilaukset, palvelussa tarjotut yrityksen tuotteet tai palvelut ja niihin liittyvät käyttö- ja hallinnointioikeudet, laskutustiedot, yhteydenotot;Valintoihin ja mielenkiinnonkohteisiin liittyvät tiedot sekä suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.

Evästeillä ja muilla tekniikoilla havaitut tiedot:

Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä palveluiden ja niiden toimintojen käyttämiseksi, esimerkiksi sisäänkirjautumiseksi tai ostoskorin sisällön muistamiseksi, ja ovat siksi aina käytössä. Keräämme yleisömittausta varten verkkopalvelun käyttöä koskevia tietoja kuten, miten sivustoa käytetään (esim. vierailun tiedot, kuten vierailun kesto ja ajoittuminen ja se, millä sivulla vierailet tai miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluumme).

Tietojen säilytys, tarkastaminen tai poistaminen

Tietoja säilytetään järjestelmässä niin kauan kuin sille on oikeudellinen peruste, esimerkiksi sopimus tai tilaus, tai käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun asiakkaaksi. Tiedot säilytetään asiakassuhteen keston ajan sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Mikäli et ole käyttänyt palvelua 18 kuukauteen, voimme lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa pyydetään vahvistamaan, onko asiakkuus edelleen voimassa. Mikäli vahvistusta ei saada viestissä asetetun määräajan sisällä, katsotaan asiakkuus päättyneeksi. 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Palvelussa on rekisteröityneille käyttäjille omien tietojen hallinnoinnissa sähköinen tietopyyntölomake ja rekisteröimättömille yhteydenottopyyntölomake. 

Henkilötietoja käsittelevät tahot ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ne Fiare-konsernin työntekijät, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn työtehtäviensä hoitamiseksi. Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että siirto tapahtuu lainsäädännön sallimia asianmukaisia suojatoimia, kuten sopimuslausekkeita, noudattaen.

Markkinapaikalla palvelujaan tarjoavat tai muutoin esillä olevat palveluntarjoajat

Palvelujen tarjoaminen, tilausten tekeminen ja yhteydenotot edellyttävät tietojen luovuttamista. Mikäli olet tilannut tuotteen tai palvelun tai tehnyt yhteydenottopyynnön sivustomme avulla kolmannelta osapuolelta, luovutamme tietosi kyseessä olevalle palveluntarjoajalle, jotta tämä voi toteuttaa tilaamasi tuotteen tai palvelun tai toimittaa pyytämäsi tarjouksen. 

Tietojen luovutus Haaga-Helialle CEDIM-tutkimushanketta varten
Fiare Solutions osallistuu Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy:n CEDIM (Circular Electronics Digital Marketplace) -tutkimushankkeen pilottiin. Pilotin tarkoituksena on tutkia ja selvittää digitaalisen markkinapaikan soveltuvuutta kiertotalouteen. Tätä tarkoitusta varten Fiare Solutions luovuttaa Haaga-Helialle markkinapaikan ja verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja, joita se on kerännyt eväisteillä. Tiedot luovutetaan pääosin raportteina, joista henkilön yksilöivät tiedot on poistettu. Tietoja luovutetaan vain CEDIM-tutkimushankkeen pilottivaiheen 23.5.2022 – 30.9.2022 ajan. 

Tietosuojalausekkeen muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojakuvausta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Fiare Solutions Oy, y-tunnus 2084358-2

Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki 

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö: Kirsi Johansson, kirsi.johansson@fiare.com

Tietosuojavastaava: Kirsi Johansson,  kirsi.johansson@fiare.com

loder image